การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

ตะกร้าสินค้า

สินค้า ราคาต่อชิ้น จำนวน รวม ลบ
Early Field Experience: Teach Well ฿ 59.00
฿ 59.00

คำนวณค่าส่ง

Discount Coupon Code

สรุปรายการ

จำนวนชิ้น 3

Sub Total ฿ 75.00

Shipping Cost ฿ 00.00

Grand Total ฿ 75.00

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค