การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

ไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียนแต่เป็นสถานที่เรียนรู้ตลอดชีวิต
และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนอื่นๆ ด้วย การแบ่งปันแนวคิดวิธีปฏิบัติ
และเป็นห้องทดลองทางการศึกษา

shape 1
3852
ผู้เข้ามาเยี่ยมชม
54+
สถานศึกษา
23418
จำนวนนักเรียน
87%
ผลสัมฤทธิ์
purchase guide

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

All the prices of courses are in US dollars. We mainly accept payments in US dollars, meanwhile other major currencies are possible but the total amount will vary based on the target exchange rates and tax policies of each country.

วัตถุประสงค์

In order to buy any course or become a member of our center, customers/ learners must first register with a personal account providing the following information:

 • Name (required)
 • Age (required)
 • Date of birth (required)
 • Passport/ ID no. (required)
 • Current career (required)
 • Mobile phone numbers (required)
 • Email address (required)
 • Hobbies & interests (optional)
 • Social profiles (optional)

ผลวิเคราะห์

Once successfully registered to be a member of our center, users can log in to their account at any time to enjoy hundreds of free & useful lessons. When they purchase a course, their account will be credited with some points. These points will be accumulated to rank users among our membership system. Each level are rewarded with different privileges and discounts.

You can check your membership level here.

สิ่งที่ดำเนินการ

 • จัดตั้งศูนย์ธุรกิจการเกษตร (วิสาหกิจของโรงเรียน)
 • พัฒนาพื้นที่เกษตรปลูกผักสวนครัว
 • ปรับปรุงร้านค้า

I love their flexibility. Even when my request is too complicated to handle. they could still suggest something useful for me.

ชื่อความเห็นครูใหญ่
ตำแหน่ง

บันไดชั้นที่3

4.9/5.0

ผลประเมิน

Excellent guiding instructions. They are all great mentors at life & career

ความเห็นผู้สนับสนุน
ชื่อบริษัท
shape 3
Together expand and grow

ร่วมมือกันพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

As learners, people can enjoy great companionship from MaxCoach mentors and educators. We can help you develop and grow at your best.

Get trial courses

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค