การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

Checkout

ข้อมูลการจัดส่ง

Shipping Address

ตะกร้า

สินค้า จำนวนเงิน

  • Teritory Quentily X 01 $35.00
  • Adurite Silocone X 02 $59.00
  • Baizidale Momone X 01 $78.00
  • Makorone Cicile X 01 $65.00

รวม $296.00

ค่าขนส่ง $00.00

รวมทั้งสิ้น $296.00

วิธีการชำระเงิน

Please send a Check to Store name with Store Street, Store Town, Store State, Store Postcode, Store Country.

Please send a Check to Store name with Store Street, Store Town, Store State, Store Postcode, Store Country.

Please send a Check to Store name with Store Street, Store Town, Store State, Store Postcode, Store Country.

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค