การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค
รั้วโรงเรียน

Cross Processing - City

Essential bodyweight exercises are crucial to a well-rounded training routine because they’re versatile and can be done anywhere. …

แบ่งปันเรื่องราว
Gym Coaching

Cross Processing - City

Essential bodyweight exercises are crucial to a well-rounded training routine because they’re versatile and can be done anywhere. …

Share this post
Gym Coaching

Cross Processing - City

Essential bodyweight exercises are crucial to a well-rounded training routine because they’re versatile and can be done anywhere. …

Share this post

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค