การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค

จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยการทำความดี

ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เรามุ่งสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นนักพัฒนาที่ร่วมรับผิดชอบสังคมรวมถึงการสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่มีจิตรใจดี รู้จักการให้ และรู้จักแบ่งปัน

shape 3

การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นองค์รวม

นอกจากการสอนทักษะการเรียนพื้นฐานแล้วเรายังเน้นการพัฒนาด้านจิตใจและปัญญาของนักเรียน เพื่อให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ด้านต่างๆได้ด้วยตัวนักเรียนเอง และมุ่งเน้นให้นักเรียนของเรามีทัศนคติที่ดีและจิตสานึกที่ดีงาม

การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
แปลงผัก ปลูกอนาคต
กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงผักร่วมกัน sponser
ส่งเสริมการเรียนรู้ศัพท์
ที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
อาคารเรียนจากไม้ไผ่
ที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งขึ้่น
xxxxx
xxxxx

ส่งเสริมความเท่าเทียมเสมอภาค ความหลากหลาย การสร้างโอกาส การพัฒนาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานความมีจริยธรรม และการแบ่งปัน

150
Student
20
Location
6
Races
50000
Baht/yr.
ความเห็นจากผู้มาเยี่ยมชม

รู้สึกประทับใจ และภาคภูมิใจมากๆ

ที่ประเทศไทยมีโครงการที่สร้างสรรค์ คิดและทำนอกกรอบ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขอชื่นชมคุณมีชัยและทีมงานเป็นอย่างยิ่ง

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

one of the most innovative schools in the world

a center of excellence to showcase how to localize the UN’s Sustainable Development Goals

United Nations Population Fund (UNFPA)

อยากจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้จัง

โรงเรียนที่สอนให้นักเรียนอยู่กับธรรมชาติ มาเยี่ยนทุกครั้งก็มีความสุข นักเรียนแลดูเป็นกันเอง มีจิตอาสา ในความเป็นธรรมชาติแฝงด้วยกุศโลบายสอนนักเรียนยังเคยนึกย้อนไปถ้าตนเองอยู่ในวัยเรียน อยากจะมาเรียนที่โรงเรียนนี้จัง

Tad Sophakul

โรงเรียนคุณภาพ

สัมผัสได้แต่ความรู้สึกดีๆในโรงเรียน ขอบคุณพระเจ้าครับ ที่ได้มารู้จักโรงเรียนในฝันเช่นนี้ สุดยอดจริงๆไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่บนโลกนี้เลย

Pratanpon Horwichitr

เป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนการสอนดีมาก

ไม่ใช่แค่ให้นักเรียนเรียนรู้แต่ในหนังสือ แต่ให้นักเรียนได้เรียนผ่านการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์

สุดยอดโรงเรียนในดวงใจ

หลังจากได้เยี่ยมชมและได้รับความรู้ในเรื่องระบบการเรียนการสอน การฝึกกระบวนการคิด และการฝึกนักเรียนให้มีความรู้และเตรียมพร้อมให้เด็กๆได้มีความรู้ทางธุรกิจ ฝึกให้มีวุฒิภาวะพร้อมกับการออกมาเผชิญโลกภายนอก

ประภารัตน์ ชัยจีระธิกุล

Just leaving this fantastic place after some weeks of volunteering.

It is one of the most inspiring and amazing experiences I have had. I will miss it all - the students, the co-workers , the ambiance, the Khun Mechai philosophy that permeates all and everything.

Eva Backman , Sweden

“student-centric" education, "people's school" , "thinking school"

This radical new approach to schooling will ultimately spearhead necessary positive society change.

Stuart Philip Ward, UK

"New Approach"

This radical new approach to schooling will ultimately spearhead necessary positive society change.

SPW, UK
กิจกรรม
Nov 23, 2020

ปลูกผักกินเอง

  • แปลงผักภายในโรงเรียน
Nov 23, 2020

คณะกรรมการจัดซื้อตรวจราคา

  • ตลาดบางกระบือ
Nov 23, 2020

ออกร้านขายของในตลาด

  • หน้า อบต.ลำปลายมาศ
shape 3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของเด็กๆ และชุมชนในชนบทต้องเริ่มต้นที่ความรู้และการศึกษา ทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการเริ่มต้นที่จุดเล็กๆเสมอ

ร่วมสนับสนุกทุนการศึกาาให้กับน้องๆแล้วมาสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันเถอะ

ช่วยได้อย่างไรบ้าง
shape 1

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา สามารถหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนเงินบริจาค ตาม พรฎ.558

บริจาค